Vi hjälper dig!

 

Projekledning från början till slut! 


Det är svårt att få tiden att räcka till ibland oavsett om du står inför ett stort projekt eller behöver hjälp med att lösa en mindre uppgift. Just därför säljer vi på Sejla Consulting tid för att hjälpa dig när du behöver! 

 

Vi på ”Sejla” är ett litet, lokalt konsultföretag som hjälper kommuner och exploatörer men även privata fastighetsägare och företag. Vi är specialiserade inom mark- och exploatering och hjälper till med projektledning och genomförandefrågor vid upprättande av detaljplan samt avtalsfrågor i samband med arrende, nyttjanderätter, servitut och köp eller försäljning av mark. 

 

Vårt kontor ligger mellan Kungshamn och Väjern och vårt arbetsområde sträcker sig främst inom Bohuslän och Västra Götaland.